09126549496
مشاوره و پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه: ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ / پنجشنبه: ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ / آدرس : بازار تهران 09126549496
{{ image.alt | escape }} data-zoom=

پرده تور طرح بنیتا

از 3 نظر

 • انتخاب تنوع و رنگ :

  • عنوان : سرخابی - بدون دوخت
  • قیمت : متری 340,000 تومان

  • متراژ عرض (سانتی متر) 1 متر = 100 سانتی متر :
   متراژ ارتفاع (سانتی متر) :
  • عنوان : سرخابی با دوخت پلیسه
  • قیمت : متری 360,000 تومان
  • توضیحات :

   برای دوخت پلیسه 3 برابر پارچه استفاده می شود. به طور مثال برای میله پرده با عرض 100 سانتی متر باید 300 سانتی متر پارچه "با دوخت پلیسه" سفارش بدهید


  • متراژ عرض (سانتی متر) 1 متر = 100 سانتی متر :
   متراژ ارتفاع (سانتی متر) :
  • عنوان : سرخابی با دوخت پانچ
  • قیمت : متری 390,000 تومان
  • توضیحات :

   برای دوخت پانچ 2.5 برابر پارچه استفاده می شود. مثلا برای میله پرده با عرض 100 سانتی متر باید 250 سانتی متر پارچه "با دوخت پانچ" سفارش بدهید


  • متراژ عرض (سانتی متر) 1 متر = 100 سانتی متر :
   متراژ ارتفاع (سانتی متر) :
  • عنوان : بنفش باز - بدون دوخت
  • قیمت : متری 340,000 تومان

  • متراژ عرض (سانتی متر) 1 متر = 100 سانتی متر :
   متراژ ارتفاع (سانتی متر) :
  • عنوان : بنفش باز با دوخت پلیسه
  • قیمت : متری 360,000 تومان
  • توضیحات :

   برای دوخت پلیسه 3 برابر پارچه استفاده می شود. به طور مثال برای میله پرده با عرض 100 سانتی متر باید 300 سانتی متر پارچه "با دوخت پلیسه" سفارش بدهید


  • متراژ عرض (سانتی متر) 1 متر = 100 سانتی متر :
   متراژ ارتفاع (سانتی متر) :
  • عنوان : بنفش باز با دوخت پانچ
  • قیمت : متری 390,000 تومان
  • توضیحات :

   برای دوخت پانچ 2.5 برابر پارچه استفاده می شود. مثلا برای میله پرده با عرض 100 سانتی متر باید 250 سانتی متر پارچه "با دوخت پانچ" سفارش بدهید


  • متراژ عرض (سانتی متر) 1 متر = 100 سانتی متر :
   متراژ ارتفاع (سانتی متر) :
  • عنوان : سبز کبریتی روشن - بدون دوخت
  • قیمت : متری 340,000 تومان

  • متراژ عرض (سانتی متر) 1 متر = 100 سانتی متر :
   متراژ ارتفاع (سانتی متر) :
  • عنوان : سبز کبریتی روشن با دوخت پلیسه
  • قیمت : متری 360,000 تومان
  • توضیحات :

   برای دوخت پلیسه 3 برابر پارچه استفاده می شود. به طور مثال برای میله پرده با عرض 100 سانتی متر باید 300 سانتی متر پارچه "با دوخت پلیسه" سفارش بدهید


  • متراژ عرض (سانتی متر) 1 متر = 100 سانتی متر :
   متراژ ارتفاع (سانتی متر) :
  • عنوان : سبز کبریتی روشن با دوخت پانچ
  • قیمت : متری 390,000 تومان
  • توضیحات :

   برای دوخت پانچ 2.5 برابر پارچه استفاده می شود. مثلا برای میله پرده با عرض 100 سانتی متر باید 250 سانتی متر پارچه "با دوخت پانچ" سفارش بدهید


  • متراژ عرض (سانتی متر) 1 متر = 100 سانتی متر :
   متراژ ارتفاع (سانتی متر) :

  محصولات مکمل

  طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود