09122105558
مشاوره و پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه: ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ / پنجشنبه: ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ / آدرس : بازار تهران 09122105558
{{ image.alt | escape }} data-zoom=

پرده مخمل طرح ژیکان

از 3 نظر

 • انتخاب تنوع و رنگ :

  • عنوان : صورتی دوخت پانچ
  • قیمت : متری 295,000 تومان
  • توضیحات :

   عرض پارچه 1.5 متر است . وقتی پانچ شده و در میله پانچ نصب می کنید ، در زیباترین حالت  چین خورده ، حدود 70 سانتیمتر را پوشش میدهد و اگر بخواهید پرده کامل باز شود در نهایت حدود 100 تا 110 سانت را پوشش میدهد

   ارتفاع صحیح پرده را در قسمت ارتفاع وارد نمائید


  • متراژ ارتفاع (سانتی متر) 1 متر = 100 سانتی متر :
   متراژ عرض (سانتی متر) :
  • عنوان : آبی دریایی دوخت پانچ
  • قیمت : متری 295,000 تومان
  • توضیحات :

   عرض پارچه 1.5 متر است . وقتی پانچ شده و در میله پانچ نصب می کنید ، در زیباترین حالت  چین خورده ، حدود 70 سانتیمتر را پوشش میدهد و اگر بخواهید پرده کامل باز شود در نهایت حدود 100 تا 110 سانت را پوشش میدهد

   ارتفاع صحیح پرده را در قسمت ارتفاع وارد نمائید


  • متراژ ارتفاع (سانتی متر) 1 متر = 100 سانتی متر :
   متراژ عرض (سانتی متر) :
  • عنوان : مخملی دوخت پانچ
  • قیمت : متری 295,000 تومان
  • توضیحات :

   عرض پارچه 1.5 متر است . وقتی پانچ شده و در میله پانچ نصب می کنید ، در زیباترین حالت  چین خورده ، حدود 70 سانتیمتر را پوشش میدهد و اگر بخواهید پرده کامل باز شود در نهایت حدود 100 تا 110 سانت را پوشش میدهد

   ارتفاع صحیح پرده را در قسمت ارتفاع وارد نمائید


  • متراژ ارتفاع (سانتی متر) 1 متر = 100 سانتی متر :
   متراژ عرض (سانتی متر) :
  • عنوان : آبی دریایی بدون دوخت
  • قیمت : متری 280,000 تومان
  • توضیحات :

    

    


  • متراژ ارتفاع (سانتی متر) 1 متر = 100 سانتی متر :
   متراژ عرض (سانتی متر) :

  محصولات مکمل

  طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود